Bin aya bedel Kadir Gecesi

31.05.2019 - Cuma 04:15

• Hz. Ayşe: "Ey Allah'ın elçisi! Kadir Gecesine rastlarsam ne diyeyim" dedim. Buyurdu ki: "Allahım! Şüphesiz Sen affetmeyi seversin, beni affet" diye dua et."

KADR: Güç yetirmek demek olup hüküm, yargı, takdir, şeref, büyüklük ve tazyik anlamlarına gelir.

Kadir Gecesi; Duhan suresinde "(Rızık ve ecel gibi takdir edilen) her hikmetli iş, tarafımızdan (verilen) bir emirle o gecede ayırt edilir (yazılıp belirlenir)." (Duhan/4) buyrulduğu gibi yâni ilâhî takdir de kararlaştırılmış işlerin veya bir çok işlere hakim büyük kuvvetli işlerin ayırt edildiği mübarek gece demektir. 


Kadir Gecesi "takdir gecesi" demek olup, "Bin aydan" daha hayırlı bir gecedir. 

Kadir Gecesi; azamet ve şeref gecesi, tazyik (sıkışma) gecesi, feyzi bol ve geniş, önemli işlerin yerine getirildiği hüküm ve kaza gecesidir. 
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem ve ümmetine bir ayrıcalık ve iyilikte bulunmasıdır.

Kadir Gecesi; melekler inananlara, tan yerinin ağarmasına kadar selam verir dururlar. Yâni Kadir Gecesi, peygamber ve ümmetine bir şer ve zarar ihtimalini gidermekle yüzde yüz hayır ve esenliğin ifadesi ve müjdesidir.
Kadir Gecesi'nde dua etmek sünnettir. O gece, duaların kabul olunduğu mübarek vakitlerden biridir.


Hz. Ayşe: "Ey Allah'ın elçisi! Kadir Gecesine rastlarsam ne diyeyim" dedim. Buyurdu ki: "Allahım! Şüphesiz Sen affetmeyi seversin, beni affet" diye dua et."

Kadir Gecesi; meşhur olan şekli ile Kur'an'ın indiği veya sabahında Bedir zaferinin meydana geldiği gece olduğuna göre, o bir kez olmuş geçmiştir. Her yıl ramazanda olan onun şeref ve hatırasıdır demek olur.

Kadir Gecesi, bütün yıl içinde gizli olup daha çok ramazanda özellikle son 10 günde ve bilhassa yirmi yedinci veya sonuncu gece olması ihtimali daha çok bulunan mübarek bir takdir gecesi olarak tekrarlanır ki çoğu âlimin (cumhur) görüşü de budur.

"Bin aydan daha hayırlıdır" ayetinden açıkça anlaşılan da bu gecenin en hayırlı gün olan Cuma ve Arefe gecelerinden de üstün olmasıdır. 
Cenab-ı Hak biz kullarını da Kadir gecesinin hayır ve faziletine eren salih kullarının zümresine katsın.


Aziz kardeşlerim ve sevgili dostlarım!
Bu gece; ellerimizi semaya açarak "Allahım! Kadir Gecesi olduğuna inandığımız bu geceyi, Kur'an'ın inişine sahne olan Kadir Gecesi eyle" diye dua edelim.

Allahım! Kadir Gecesinde indirdiğin Kur'an hürmetine hepimizi şeytanların ve şeytanlaşmışların şerrinden muhafaza eyle. 

Allahım! Evlerimizi, yurtlarımızı, yuvalarımızı, kurumlarımızı, üniversitelerimizi, basınımızı, yayınımızı, ticarethanelerimizi, makamlarımızı, mevkilerimizi her yerimizi meleklerin uğrağı haline getir. Hiçbir yerde şeytanlara ve şeytanlaşmışlara yer kalmasın. Y Rabbi hepimizi bu gecede Cebrail'in ve Sair meleklerin ziyaretine açık ve lâyık eyle.

Allahım! İnsanlık âlemine gönderdiğin son mesajın, son kitabın olan şu şifa kaynağı Kur'an'ı okumaya, anlamaya, yaşamaya beni ve ailemi, çocuklarımı muvaffak eyle.

Allahım! Ülkemizi ve bütün Türk-İslâm ülkelerini yönetenlere feraset, basiret, dirayet, kudret ve hidâyet nasip eyle.

Allahım! Geçmiş ve gelecek günahlarımızı bağışla. Bu gece söz verip yarın dönenlerden eyleme. Bu gece tövbe ve istiğfar edip yarın ve daha sonraki günler tövbesini bozanlardan eyleme.


Allahım! Kadir Gecesi hürmetine ve kadir gecesinde indirdiğin Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, Kur'an'ın ilmini bize nasip eyle. Habib-i Edib'in sevdasıyla gönüllerimizi doldur. Kur'an ahkâmıyla ve Habib-i Edib'in ahlâkıyla yaşamayı bize nasip et.

Yöneticilerimizi adîl eyle Yâ Rabbi!

Allah celle celalühû bizi kendine döndürsün. Yöneticileri de emrimize hizmetkâr eylesin, onların eliyle ülkemize huzur ve afiyet bolluk ve bereket nasip eylesin. Ülkenin ekonomisini ve huzuruna bomba atanlara ve altına dinamit koyanlara Rabbimiz fırsat vermesin.

Allahım! Bizi, duası geri çevrilmeyen her ne vakit el kaldırsa anında kabul edilen nazlı ve niyazlı kullarından eyle. (AMİN!)

Mustafa BALKAN

YORUM YAZ